फ्लॅट भाड्याने देणे आहे..भाडेतत्वावर घेणे आहे…विकत घ्यायचा आहे

0
579

फ्लॅट भाड्याने घ्यायचा आहे,विकत घ्यायचा आहे.
भाड्याने देणे आहे..भाडेतत्वावर घेणे आहे…
व्यवसायासाठी दुकान अथवा गाळा भाड्याने घ्यायचा आहे,विकायचा आहे अथवा भाडेतत्वावर देणे आहे..
याशिवाय जमीन व इतर प्रॉपर्टी विकत घेणे व देणे यासाठी अवश्य संपर्क करा…
सर्व काही एकाच ठिकाणी, अगदी सहज….

प्लॅट व दुकाने भाडे तत्वावर उपलब्ध.*
★★★★★★★★★★★★
? खोपोली व आजूबाजूच्या परिसरात

? property No : 1
Wing : 3rd Flr
क्षेत्रफळ : 700 Sq. Ft, 1 BHK
अनामत रक्कम : ₹ 20000
मासिक भाडे : ₹ 6000

? property No :2
Wing : Gr Flr
क्षेत्रफळ : 450 Sq. Ft, 1 RK
अनामत रक्कम : ₹ 15000
मासिक भाडे : ₹ 4000

? property No : 3
Wing : 3rd Flr
क्षेत्रफळ : 800 Sq. Ft, 2 BHK
अनामत रक्कम : ₹ 20000
मासिक भाडे : ₹ 7000

?* property No : 4*
Wing : 1st Flr
क्षेत्रफळ : 450 Sq. Ft, 1 RK
अनामत रक्कम : ₹ 10000
मासिक भाडे : ₹ 4000

? property No : 5
Wing : 1st Floor
क्षेत्रफळ : 500 Sq. Ft, 1 BHK
अनामत रक्कम : ₹ 10000
मासिक भाडे : ₹ 5000

? property No : 6
Wing : 3rd Flr
क्षेत्रफळ : 850 Sq. Ft, 2 BHK
अनामत रक्कम : ₹ 20000
मासिक भाडे : ₹ 7000

? property No : 7
Wing : 2nd Flr
क्षेत्रफळ : 615 Sq. Ft, 1 BHK
अनामत रक्कम : ₹ 20000
मासिक भाडे : ₹ 6000

? property No : 8
Wing : 5th Flr
क्षेत्रफळ : 835 Sq. Ft, 2 BHK
अनामत रक्कम : ₹ 30000
मासिक भाडे : ₹ 7000

? property No : 9
Wing : 2nd Flr
क्षेत्रफळ : 600 Sq. Ft, 1 BHK
अनामत रक्कम : ₹ 15000
मासिक भाडे : ₹ 5000

? property No : 10
Wing : 5th Floor
क्षेत्रफळ : 600 Sq. Ft, 1 BHK
अनामत रक्कम : ₹ 15000
मासिक भाडे : ₹ 5000

? property No : 11
Wing : 2nd Flr
क्षेत्रफळ : 850 Sq. Ft, 2 BHK
अनामत रक्कम : ₹ 30000
मासिक भाडे : ₹ 7000
With Furniture

? property No : 12
Wing : 2nd Flr
क्षेत्रफळ : 800 Sq. Ft, 2 BHK
अनामत रक्कम : ₹ 30000
मासिक भाडे : ₹ 7000
( With Furniture )

? property No : 13
Wing : 3rd Flr
क्षेत्रफळ : 930 Sq. Ft, 2 BHK
अनामत रक्कम : ₹ 30000
मासिक भाडे : ₹ 7000

? *property No : 148
Wing : 3rd Flr
*क्षेत्रफळ :8 650 Sq. Ft, 1 BHK
अनामत रक्कम : ₹ 25000
मासिक भाडे : ₹ 6000

? property No : 15
Wing : 2nd
क्षेत्रफळ : 650 Sq. Ft,1 BHK
अनामत रक्कम : ₹ 20000
मासिक भाडे : ₹ 6000

? property No : 16
Wing : 2nd Flr
क्षेत्रफळ : 800 Sq. Ft, 2 BHK
अनामत रक्कम : ₹ 25000
मासिक भाडे : ₹ 7000

? property No : 17
Wing : 1st Flr
क्षेत्रफळ : 8 1000Sq. Ft, 2 BHK
अनामत रक्कम : ₹ 30000
मासिक भाडे : ₹ 8000

? property No : 18
Wing : Gr Flr
क्षेत्रफळ : 8 275 Sq. Ft, 1 RK
अनामत रक्कम : ₹ 10000
मासिक भाडे : ₹ 5000

? property No : 19
Wing : 1st
क्षेत्रफळ : 600 Sq. Ft, 1 BHK
अनामत रक्कम : ₹ 20000
मासिक भाडे : ₹ 4000

?property No : 20
Wing : 2nd Flr
क्षेत्रफळ : 850 Sq. Ft, 2 BHK अनामत रक्कम : ₹ 20000
मासिक भाडे : ₹ 7000

? property No : 21
Wing : 1st
क्षेत्रफळ : 650 Sq. Ft, 1 BHK
अनामत रक्कम : ₹ 20000
मासिक भाडे : ₹ 5500

? property No : 22
Wing : Gr Flr
क्षेत्रफळ : 650 Sq. Ft, 1 BHK
अनामत रक्कम: ₹ 20000
मासिक भाडे : ₹ 5500
( with Furniture )

? property No : 23
Wing : 2nd Flr
क्षेत्रफळ : 700 Sq. Ft, 1 BHK
अनामत रक्कम : ₹ 15000
मासिक भाडे : ₹ 5000

? property No : 24
Bunglow :
क्षेत्रफळ : 3 गुंठे
अनामत रक्कम* : ₹ 100000
मासिक भाडे : ₹ 25000

दुकाने / गाळाभाड्याने देणे आहे…

? property No : 25
Wing : Gr Flr
क्षेत्रफळ : 275 Sq. Ft
अनामत रक्कम : ₹ 50000
मासिक भाडे : ₹ 9000

? property No : 26
Wing : 1st flr
क्षेत्रफळ : 500 Sq. Ft
अनामत रक्कम : ₹ 200000
मासिक भाडे : ₹ 40000

? property No : 27
Wing : Gr Flr
क्षेत्रफळ : 250 Sq.Ft
अनामत रक्कम : ₹ 30000
मासिक भाडे : ₹ 8000

? property No : 28
Wing : Gr Flr
क्षेत्रफळ : 400 Sq. Ft
अनामत रक्कम : ₹ 30000
मासिक भाडे : ₹ 6000

*मुख्य कार्यालय :
सहज*
पाटणकर बिल्डींग,
सेंट्रल बँक शेजारी,
ठाकूर हॉस्पिटल समोर,
खोपोली, खालापूर -रायगड.

9975492470 / 7391922244
*शेखर जांभळे
प्रतीक कुतळ
महेश जांभळे
परेश ठोंबरे*
admin@sahajshikshan.com
www. sahajshikshan.com

https://www.youtube.com/channel/UCGcGIC5H-orpmtmtzIcdOag?view_as=subscriber